Kontakt

Informacije o Vinskoj Akademiji CRNE GORE

Vuka Karadžića 8,Podgorica, Crna Gora

Email: vinskaakademijacg@gmail.com

Telefon: + 382 67 601 254

Telefon: + 382 67 569 034